Statuss:
Pabeigts
Latvijas vides aizsardzības fornds

 

Vides pārraudzības valsts biroja un biedrības “Ekodizaina kompetences centrs” sadarbības projekts

  1. Projekts “Pazīsti EKOmarķējumu”, reģ. Nr. 1-08/58/2020.
  2. Projekta ietvaros ir veikta vairākas aktivitātes:
  • Informatīvās kampaņas izstrāde un īstenošana par ES Ekomarķējumu.
  • Semināru cikls uzņēmējiem par ekomarķējumu piešķiršanas kārtību.
  • Semināru cikls iepirkumu speciālistiem.