Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2022. gada 23. maijā ir saņēmis Lietuvas Republikas Vides aizsardzības ministrijas vēstuli “Par projekta “Vēja parks līdz 6 elektrostacijām Akmenes rajona pašvaldībā, Kruopiai apakšrajonā, C1 zonā” un tai pievienoto paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kopsavilkumu angļu valodā. Saskaņā ar iesniegto informāciju projekta attīstītājs ir Windfarm Akmenė Two” UAB. Paredzētās darbības ietvaros plānota līdz 6 vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) būvniecība Akmenes rajona pašvaldībā, Kruopiai apakšrajonā, Bambalai ciemā. Norādīts, ka atkarībā no modeļa VES augstums būs no 230 m līdz 240,5 m, VES torņu augstums no 149 m līdz 161 m, rotora diametrs no 158 m līdz 170 m, katras VES ražošanas jauda no 6,1 MW līdz 7,2 MW. Tuvāko VES plānots izvietot aptuveni 800 m attālumā no Lietuvas Republikas – Latvijas Republikas robežas.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem pārrobežu kontekstā var iesniegt līdz 2022. gada 27.jūnijam Vides pārraudzības valsts birojam:  vpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.

Lietuvas Republikas Vides aizsardzības ministrijas vēstule un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kopsavilkums angļu valodā.

 Vēja parku izbūve Lietuvas Republikas teritorijā Akmenes rajona pašvaldībā