19.04.2023. Pieejams atkrastes vēja elektrostaciju parka būvniecības Lietuvas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā Baltijas jūrā  2023.gada 18. aprīļa pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes ieraksts:

https://drive.google.com/drive/folders/1xkz1mv49Nj_UaMOMoTU5TPFZovuCOZtV

06.04.2023.

Atsaucoties uz Lietuvas Republikas Vides ministrijas sniegto informāciju, Vides pārraudzības valsts birojs (Birojs) informē, ka ir uzsākta Lietuvas Republikas  Enerģētikas ministrijas plānotā projekta “Vēja elektrostacija parka būvniecība un ekspluatācija Baltijas jūrā Lietuvas Republikas teritorijā” pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana.

Saskaņā ar Lietuvas Republikas Vides ministrijas sniegto informāciju darbības norises vieta tuvākajā punktā atrodas aptuveni 30 km attālumā Latvijas Republikas krasta līnijas un 2,8 km attālumā no Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas Baltijas jūrā, Klaipēdas apriņķa jūras zonā. Vēja elektrostaciju (VES) parka kopējā jauda plānota līdz 700 MW.  Ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros vērtēti atkrastes VES modeļi ar jaudu līdz 20 MW. VES kopējais augstums līdz 350 m, bet rotora diametrs - 320 m.

Pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums angļu valodā un ziņojuma kopsavilkums latviešu valodā ir pieejams Biroja tīmekļvietnē www.vpvb.gov.lv, sadaļā “Darbības jomas” – “Pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējumu projekti”, kur izveidota projekta kartīte “Vēja elektrostaciju parka būvniecība Baltijas jūrā Lietuvas Republikas teritorijā (Lietuvas Republikas Enerģētikas ministrija)”.

Pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Zoom platformā 2023. gada 18. aprīlī plkst.14:00 (UTC+3):

https://us02web.zoom.us/j/87148119665?pwd=UmwwRnpWeFlrUHIremhjZVVjWTB6dz09

Rakstiskus komentārus un viedokli par pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2023. gada 7. maijam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045, pasts@vpvb.gov.lv, tālrunis 67321173.

Publicēts laikraksta "Kurzemes vārds" 2023. gada 6. aprīļa