31.01.2022. Vides pārraudzības valsts biroja atbilde Lietuvas  Republikas Vides ministrijai saistībā ar  Lietuvas Republikas  Enerģētikas ministrija plānoto   jūras vēja elektrostacijas parka izveidi Baltijas jūrā.

09.12.2021. Lietuvas Republikas  Vides ministrijas  ar  2021. gada 9. decembra vēstule No. (10)-D8(E)-7691  ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu Lietuvas Republikas  Enerģētikas ministrija plānotajam projektam -vēja elektrostacijas  parkam (no 43 līdz 87 VES) būvniecība  un ekspluatācija Baltijas jūrā Lietuvas Republikas teritorijā ⁓ 2,8 km attālumā no Latvijas Republikas ekskluzīvās ekonomiskās zonas, uzstādot  VES ar parku kopējo ražošanas jaudu līdz 700 MW (VES jauda līdz 20 MW). Norādīts, ka VES maksimālais augstums var svārstīties no 140 m līdz 300 m, atkarība no izvēlētā VES modeļa.