Paziņojums tiks  publicēts  laikraksta “Latgales Laiks” 2023. gada 24. novembra izdevumā un laikraksta “Augšdaugavas Novada Vēstis” novembra izdevumā

 

Atsaucoties uz Lietuvas Republikas Vides ministrijas sniegto informāciju, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) informē, ka ir uzsākta  valsts uzņēmuma “Ignalinas atomelektrostacija” paredzētās darbības “Ignalinas atomelektrostacijas bituminizētu radioaktīvo atkritumu glabāšanas vietas rekonstrukcija un pārveide par apglabāšanas vietu” (turpmāk – Projekts) pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – IVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana.

Saskaņā ar iesniegto informāciju, Projekts paredz Ignalinas atomelektrostacijas bituminizētu radioaktīvo atkritumu glabāšanas vietas (ēka nr. 158) rekonstrukciju un pārveidi par apglabāšanas vietu. Projekta norises vieta atrodas aptuveni 8 km attālumā no Latvijas – Lietuvas valstu robežas.

Projekta pārrobežu IVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme latviešu valodā tiks organizēta 2023. gada 6. decembrī plkst. 14:00 Zoom platformā (https://us02web.zoom.us/j/88574434675?pwd=VWVmOHJ6WGwvalJaU2paMDRZNGFUUT09).

Rakstiskus komentārus un viedokli par pārrobežu IVN aspektiem var iesniegt līdz 2023. gada 27. decembrim Birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, tālrunis 67321173.

Plašāka informācija par projektu, IVN ziņojums angļu valodā un tā kopsavilkums latviešu valodā ir pieejams Biroja tīmekļvietnē www.vpvb.gov.lv, sadaļas “Darbības jomas” – apakšsadaļā “Pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējumu projekti” – projekts “Ignalinas atomelektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšana Lietuvas Republikas teritorijā”.