Atsaucoties uz Igaunijas Republikas Klimata ministrijas sniegto informāciju, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) informē, ka ir uzsākta “Saare Wind Energy” OÜ plānotā vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) parka būvniecības projekta Rīgas jūras līcī  pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana.

Darbības norises vieta atrodas Igaunijas Republikas teritoriālajos ūdeņos, Sāremā salas rietumu piekrastē. VES parkā paredzēts izvietot līdz 100 VES ar kopējo jaudu līdz 1400 MW (VES maksimālais augstums 280 līdz 310 m, rotora diametrs 250 līdz 280 m).

Projekta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums angļu valodā un tā kopsavilkums latviešu valodā ir pieejams Biroja tīmekļvietnē www.vpvb.gov.lv, sadaļā “Darbības jomas” – “Pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējumu projekti”, kur izveidota projekta kartīte ““Saare Wind Energy” OÜ jūras vēja parka izbūve Rīgas jūras līcī Igaunijas Republikas teritoriālajos ūdeņos”.

Rakstiskus komentārus un viedokli par pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2023. gada 23. oktobrim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, tālrunis 67321173.