EMAS_vides zinosana

Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva (CSRD), ko Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Parlaments pieņēma 2022. gada novembrī, paaugstina nefinanšu ziņošanas elementus, piemēram, vides, sociālos un pārvaldības elementus, tādā pašā līmenī kā finanšu pārskatu sniegšana.

Pārskatu sniegšanas pienākums uzņēmumiem ES tiek ieviests pakāpeniski no 2024. gada līdz 2026. gadam atkarībā no uzņēmuma lieluma. Sākot ar 2024. gada 1. janvāri pirmajiem lielajiem sabiedriskas nozīmes uzņēmumiem ir jāievēro CSRD (2025. gadā publicētajiem pārskatiem), ja tie atbilst diviem no šādiem trim kritērijiem: (1) bilances kopsumma ir vismaz 25 miljoni eiro, (2) neto apgrozījums ir vismaz 50 miljonu eiro apmērā, (3) darbinieku skaits vairāk nekā 250.

Precīza informācija par ziņošanu ir noteikta Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartos (ESRS), ko Eiropas Komisija oficiāli pieņēma 2023. gada 31. jūlijā.

Kopumā ES aptuveni 50 000 uzņēmumu būs pakļauti CSRD prasībām, no kuriem visā Eiropā 898 ir sertificēti EMAS (Vides vadības un audita sistēma)[1].

Vācijas konsultatīvās EMAS padomes pētījumā secināts, ka EMAS var sniegt būtisku pienesumu vides ziņošanas prasību izpildē.

Vides pārraudzības valsts birojs ir kompetentā iestāde attiecībā uz EMAS reģistrāciju Latvijā. EMAS sertifikāts ir instruments, palīdz uzņēmuma veikt uzlabojumus vides jomā strukturēti un regulāri.

Igaunijas celulozes ražošanas uzņēmums Estonian Cell, kas ir viens no lielākajiem balinātās, ķīmiski, termiski un mehāniski apstrādātās apses koksnes celulozes (BCTMP) ražotājiem Eiropā un vislielākais elektroenerģijas patērētājs Igaunijā, atzinis, ka EMAS nodrošinājis atbildīgas un saimnieciski pamatotas atkritumu pārvaldības sistēmas izveidi uzņēmumā, vides apdraudējuma riski ir samazināti līdz minimumam un notiek regulāra uzņēmumu sadarbības partneru, klientu un sabiedrības informēšana par uzņēmuma radīto vides ietekmi.

Vairāk informācijas par EMAS ieguvumiem un pieteikšanās procesu pieejama Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā.

Vairāk informācijas saistībā ar vides ziņošanu un pētījumu par sinerģiju starp CSRD un EMAS pieejama Eiropas Komisijas EMAS mājaslapā.

EMAS logo

[1] Šī informācija ir balstīta uz datiem no 19 no 30 valstīm, kurās tiek piemērota EMAS. Tas nozīmē, ka var tikt ietekmēti arī vairāk EMAS uzņēmumu.