Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde piemērojusi ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru procedūru Satiksmes ministrijas, reģ. Nr. 90000088687 un akciju sabiedrības “RB RAIL”, reģ. Nr.4 0103845025 ierosinātajai darbībai – jaunbūvējamās Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases posma Vangaži – Salaspils – Misa (DTD2) dzelzceļa līnijas novietojuma precizēšanai Siguldas novada Inčukalna pagasta, Ropažu novada Ropažu, Garkalnes un Stopiņu pagastu, Salaspils novada Salaspils pagasta, Ķekavas novada Daugmales un Baldones pagastu, Bauskas novada Iecavas pagasta teritorijās.

Jaunbūvējamās Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases posma Vangaži – Salapils – Misa (DTD2) dzelzceļa līnijas novietojuma precizēšana