27.02.2019. Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka  Latvija ir saņēmusi no Vācijas vides ministrijas paziņojumu par  Fehmarnbelta savienojuma (tilta vai tuneļa) būvniecības projekta tālāko virzību.

Paziņojums Latvijas Republikai nosūtīts zināšanai.


27.06.2016. Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 4. un 5. panta prasībām Latvija ir saņēmusi no Vācijas vides ministrijas oficiālu paziņojumu, ka uzsākta atkārtota ietekmes uz vidi novērtējuma Fehmarnbelta savienojuma (tilta vai tuneļa) būvniecība sabiedriskā apspriešana Vācijā.

Paziņojums Latvijas Republikai nosūtīts zināšanai.


07.04.2014.  No Dānijas vides ministrijas ir saņemts paskaidrojuma ziņojums  Fehmarnbelta savienojuma (tilta vai tuneļa) būvniecības  galveno risinājuma salīdzināšanai.

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus par paredzēto darbību saistībā ar tās ietekmes uz vidi novērtējumu lūdzam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045, tālrunis 67321173, līdz 2014.gada 1.jūnijam. Iesniegtie priekšlikumi tiks apkopoti un iesniegti Vācijas Vides ministrijai.


28.06.2013.  No Dānijas vides ministrijas ir saņemta informācija, ka   ir izstrādāts Fehmarnbelta savienojuma (tilta vai tuneļa) būvniecībai Baltijas jūrā starp Lolannu un Fēmarnu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un notiek šī ziņojuma sabiedriskā apspriešana Dānijā. Latvija nepiedalās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā, taču ir lūgusi informēt Dānijas vides ministriju par paredzētās darbības virzību.

Informācija par projektu pieejama šeit


06.07.2010. No Dānijas vides ministrijas ir saņemta informācija par priekšlikumiem ietekmes uz vidi novērtējuma izpētes programmai Fehmarnbelta savienojuma (tilta vai tuneļa) būvniecībai Baltijas jūrā starp Lolannu un Fēmarnu.


Pārrobežu IVN, 27.02.2019