02.10.2020. Dānijas Enerģētikas aģentūra sniegusi informāciju Nord Stream 2 AG cauruļvada ekspluatāciju Dānijas kontinentālajā šelfā.


31.10.2019. Dānijas Enerģētikas aģentūra ir 30.10.2019. izsniegusi un publiskojusi atļauju Nord Stream 2 AG cauruļvada Dānijas posma izbūvei Baltijas jūrā. 


16.07.2019. Saņemta Dānijas Enerģētikas aģentūras informatīvā vēstule par Nord Stream 2 AG atteikšanos no 2017.gada paredzētās darbības (ietekmes uz vidi novērtējuma pieteikuma apspriešana tika veikta 2017. gada 27. jūnija līdz  2017. gada 26. septembrim) un par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras turpināšanu darbībai, par kuru sniegta informācija 2019. gada 15. aprīļa paziņojumā. 


15.04.2019. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saņēmusi Dānijas Enerģētikas aģentūras paziņojumu  par  divu dabasgāzes cauruļvadu būvniecības alternatīvām  Dānijas teritorijā.


22.02.2019. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saņēmusi Dānijas Enerģētikas aģentūras vēstuli par  divu dabasgāzes cauruļvadu būvniecību Dānijā.


22.02.2019. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saņēmusi Dānijas Enerģētikas aģentūras vēstuli ar atbildi  uz iepriekš sniegtajiem komentāriem saistībā ar  divu dabasgāzes cauruļvadu būvniecību Dānijā.


12.10.2018. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saņēmusi Dānijas Enerģētikas aģentūrabūvniecības atļaujas melnrakstu saistībā ar divu paralēlu dabasgāzes cauruļvadu būvniecību Dānijas kontinentālajā šelfā uz ziemeļiem un rietumiem no Bornholmas.

Informācija par Nord Stream 2 AG paredzēto darbību Dānijas Enerģētikas aģentūras tīmekļa vietnē būs pieejama no 2018.gada 17.oktobra.

https://ens.dk/ansvarsomraader/olie-gas/offentliggoerelser-om-olie-gas/vvm-redegoerelsen-NS2-NV

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Birojā līdz 2018.gada 19.novembrimvpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Biroja adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.


23.04.2018.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saņēmusi Dienvidsomijas reģionālā valsts administratīvās aģentūras atļauju  Nord – Stream 2 būvniecībai. 


18.04.2018.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saņēmusi no Somijas vides ministrijas Somijas valdības akceptu Nord – Stream AG2 gāzes vadu būvniecībai.


05.04.2018.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saņēmusi no Somijas vides ministrijas vēstuli ar informāciju, ka Somija atbalstījusi Nord Stream 2 būvniecību.


21.03.2018.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informācijai saņēmusi Stralsundas (Vācija) Nord – Stream 2 būvniecības un ekspluatācijas apstiprinājumu.


01.03.2018.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saņēmusi Dānijas Enerģētikas aģentūras atbildes vēstuli par Nord – Stream AG2 gāzes vadu būvniecību Baltijas jūrā.


02.10.2017.

Vides pārraudzības valsts birojs apkopoja Nord – Stream 2 pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un 2017.gada 2.oktobrī ar vēstuli Nr.3-01/1027 nosūtīja Dānijas vides aizsardzības aģentūrai.


11.07.2017.

Paziņojums par Nord – Stream 2 pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu  un sabiedrības iespēju sniegt komentārus un jautājumus, kuri iekļaujami ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā.

Publicēts 2017.gada 11.jūlijā  laikrakstā "Diena" Nr.131 (7628) 

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 4. un 5. panta prasībām Latvija ir saņēmusi Dānijas oficiālu paziņojumu par Nord – Stream 2 gāzes vadu būvniecību Baltijas jūrā. Jau iepriekš sabiedriskā apspriešana par šo projektu saistībā ar Krievijas, Somijas,  Zviedrijas un  Vācijas  paziņojumiem notikusi 2017.gada maijā un jūnijā.

Būvniecības ierosinātājs - Nord – Stream AG2 plāno izbūvēt gāzes vadus Baltijas jūrā no Krievijas līdz Vācijai, šķērsojot Somijas, Zviedrijas un Dānijas ekskluzīvo ekonomisko zonu un Dānijas teritoriālos ūdeņus. Saskaņā ar sniegto informāciju plānotais gāzes vads tieši nešķērsos  Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņus, teritoriālo jūru  vai ekskluzīvo ekonomisko zonu, bet Latvija ir potenciāli ietekmētā puse Espoo konvencijas kontekstā.

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Birojā līdz 2017.gada 31.augustam: vpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Biroja adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.

Ar dokumentiem pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma kontekstā var iepazīties Birojā darba dienās no plkst. 9:00 – 16:00, kā arī tīmekļa vietnē https://www.nord-stream2.com/


30.06.2017.
Paziņojums par Nord – Stream 2 pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu un sabiedrības iespēju sniegt komentārus un jautājumus, kuri iekļaujami ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā.

Vides pārraudzības valsts birojs  apkopoja Nord – Stream 2 pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus  un 2017.gada 30.jūnijā ar vēstuli Nr.3-01/717 nosūtīja Krievijas Federācijas dabas resursu un vides ministrijai, Somijas vides ministrijai, Vācijas Federālajai jūrlietu un hidrogrāfijas aģentūrai  un Zviedrijas vides aizsardzības aģentūrai.


16.06.2017.

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 4. un 5. panta prasībām Latvija ir saņēmusi Dānijas oficiālu paziņojumu par Nord – Stream 2 gāzes vadu būvniecību Baltijas jūrā.


16.05.2017.

Publicēts 2017.gada 16.maijā  laikrakstā "Diena" Nr.92 (7589) 

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 4. un 5. panta prasībām Latvija ir saņēmusi Krievijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas oficiālus paziņojumus par Nord – Stream 2 gāzes vadu būvniecību Baltijas jūrā.

Būvniecības ierosinātājs - Nord – Stream AG2 plāno izbūvēt gāzes vadus Baltijas jūrā no Krievijas līdz Vācijai, šķērsojot Somijas, Zviedrijas un Dānijas ekskluzīvo ekonomisko zonu un Dānijas teritoriālos ūdeņus. Saskaņā ar sniegto informāciju plānotais gāzes vads tieši nešķērsos  Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņus, teritoriālo jūru  vai ekskluzīvo ekonomisko zonu, bet Latvija ir potenciāli ietekmētā puse Espoo konvencijas kontekstā.

Pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 6.jūnijā, plkst.15.00 Rīgā, Peldu ielā 25, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, 4.stāvā 409 telpā.

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Birojā līdz 2017.gada 19.jūnijam: vpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Biroja adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.

Ar dokumentiem pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma kontekstā var iepazīties Birojā darba dienās no plkst. 9:00 – 16:00, kā arī tīmekļa vietnē https://www.nord-stream2.com/


07.04.2017.

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 4. un 5. panta prasībām Latvija ir saņēmusi Krievijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas oficiālus paziņojumus par Nord – Stream 2 gāzes vadu būvniecību Baltijas jūrā.

Būvniecības ierosinātājs - Nord – Stream AG2 plāno izbūvēt gāzes vadu Baltijas jūrā no Krievijas līdz Vācijai, šķērsojot Somijas, Zviedrijas un Dānijas ekskluzīvo ekonomisko zonu un Dānijas teritoriālos ūdeņus.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums pieejams interneta mājaslapā https://www.nord-stream2.com/ .

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus, tostarp viedokli par ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2017.gada 19.jūnijam Vides pārraudzības valsts birojā:  Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv.


27.09.2016.

Pieejama aktuālā informācija par  Nord Stream 2 - otrā plānotā gāzes cauruļvada būvniecības Baltijas jūrā projekta virzības gaitu.


04.09.2015.

Publicēti  "Nord Stream AG"  vides monitoringa rezultāti par 2014.gadu.

http://www.nord-stream.com/press-info/press-releases/results-of-nord-stream-environmental-monitoring-report-for-2014-468/


02.12.2014.

Publicēts  "Nord Stream AG"  vides monitoringa ziņojums par 2013.gadu.

 Nord Stream Environmental Monitoring Report for 2013 Confirms Recovery After Construction.


09.12.2013. 

Vides ministrija ir saņēmusi "Nord Stream" monitoringa ziņojumu par 2012.gadu. Ar monitoringa ziņojumu var iepazīties internetā http://www.nord-stream.com.

Paziņojums par sabiedrības iespēju sniegt komentārus un jautājumus, kuri iekļaujami ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā

Publicēts laikrakstā "Diena" 13.05.2013. 

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 3. panta prasībām Latvija ir saņēmusi no Dānijas, Krievijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas oficiālus paziņojumus par Nord – Stream gāzes vadu būvniecību Baltijas jūrā.

Būvniecības ierosinātājs, kompānija Nord – Stream AG, plāno izbūvēt divus papildus gāzes vadus Baltijas jūrā no Krievijas līdz Vācijai, šķērsojot Somijas, Zviedrijas un Dānijas ekskluzīvo ekonomisko zonu. Saskaņā ar  Nord Stream AG sniegto informāciju plānotais gāzes vads tieši nešķērsos  Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņus, teritoriālo jūru  vai ekskluzīvo ekonomisko zonu, bet Latvija ir potenciāli ietekmētā puse Espoo konvencijas kontekstā.

Ar saņemtajiem paziņojumiem un Nord - Stream gāzes vadu projekta pieteikuma dokumentāciju var iepazīties Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV – 1045, tālrunis: 67321173, vpvb@vpvb.gov.lv,  interneta mājaslapās http://www.vpvb.gov.lv/lv un http://www.nord-stream.com. Komentāri par minēto projektu un jautājumi, kuri iekļaujami ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā nosūtāmi Vides pārraudzības valsts birojam 20 dienu laikā no publicēšanas dienas laikrakstā.


02.05.2013.

Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā  ar Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā 3.pantu ir saņēmusi Dānijas,  Zviedrijas,  Somijas,  Vācijas un Krievijas paziņojumus saistībā ar Nord Stream AG plānotā gāzes vada izbūvi Baltijas jūrā.


08.04.2013. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  ir saņēmusi aktuālo informāciju par Nord Stream AG  gāzes vada izbūvi Baltijas jūrā.


15.01.2013. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  ir saņēmusi no Nord Stream AG informāciju, ka tiek plānota  papildus  gāzes vada izbūve Baltijas jūrā. Saskaņā ar  Nord Stream AG sniegto informāciju plānotais gāzes vads tieši nešķērsos  Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņus, teritoriālo jūru  vai ekskluzīvo ekonomisko zonu, bet Latvija varētu būt potenciāli ietekmētā puse Espoo konvencijas kontekstā.


27.09.2012.

Vides ministrija ir saņēmusi "Nord Stream" monitoringa ziņojumu par 2011.gadu. Ar monitoringa ziņojumu var iepazīties internetā,

https://www.nord-stream.com/lv/press-info/library/?include_others=on&pk=195

http://www.nord-stream.com/lv/press-info/library/?include_others=on&pk=189

Ziņojums papīra formātā ir pieejams Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamentā. Tuvāka informācija pa tālruni +371 67026916.


Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 26.08.2020