Informējam, ka ir stājies spēkā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums (turpmāk – Likums), kurā noteikta  kārtība, kādā organizējama vides normatīvajos aktos noteiktās…
14.06.2021.